Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny

Wielkopolski Dom Pasywny to stowarzyszenie, które wdraża innowacyjne rozwiązania w celu uzyskania blisko zero energetycznych budynków.

Oficjalny członek stowarzyszenia WiDP

Co to jest dom pasywny?

Dom pasywny jest standardem wznoszenia domów lub obiektów użyteczności publicznej (np. przedszkola), które wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych oraz są wyposażone w rozwiązania, których celem jest zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji.

Jakie czynniki wpływają na to, że nasz dom jest pasywny?

Dom pasywny jest posadowiony na grubej płycie fundamentowej. Posiada trzyszybowe okna i specjalnie izolowane drzwi. Jest dobrze usytuowany względem słońca, powinien mieć pompę ciepła do podgrzewania wody oraz elektryczne. Zielony dach usprawnia gospodarkę wodną, zmniejsza zapotrzebowanie na energię, oczyszcza powietrze. Zamontowana rekuperacja zapewnia świeże powietrze i odzyskuje ciepło.

Czy standard domu pasywnego jest obowiązkowy?

Jeszcze nie, ale zgodnie z dyrektywą unijną, wszystkie nowe budynki, które powstaną po 2020 r., mają być obiektami o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną. Dodatkowo mają wykorzystywać energię odnawialną.

Dyrektywy wzywają do ograniczania zużycia energii w budynkach już istniejących.

W celu spełnienia dyrektyw, zarówno dla budynków nowobudowanych jak i istniejących jest standard pasywny.

Dlaczego warto pracować z firmami będącymi w Stowarzyszeniu Wielkopolski Dom Pasywny?

Wielkopolski Dom Pasywny to stowarzyszenie składające się z:

  • firm sektora budowlanego,
  • organizacji samorządowych i okołobiznesowych,
  • instytucji naukowo-badawczych i oświatowych zainteresowanych rozwojem budownictwa pasywnego w Wielkopolsce.

Dzięki wymianie informacji i doświadczeniu możemy budować domy pasywne zgodnie z najnowszymi wymogami i technologiami. Warto pamiętać, że nie wystarczy dobry projekt i najlepsze materiały, ale są potrzebne ekipy, które mają profesjonalną wiedzę. Dzięki temu Wasz Dom Pasywny naprawdę będzie pasywny.

//skrypt webankieta