Różnice pomiędzy tradycyjną instalacją elektryczną a instalacją inteligentnego domu

Różnice pomiędzy tradycyjną instalacją elektryczną a instalacją inteligentnego domu

Różnice pomiędzy tradycyjną instalacją elektryczną a instalacją inteligentnego domu.

Spotykamy się z tym, że inwestorzy chcą mieszać fragmenty instalacji tradycyjnej z instalacją inteligentnego domu. W celu podkreślenia jakie są różnice pomiędzy tradycyjną instalacją elektryczną a instalacją inteligentnego domu nie będziemy omawiać rozwiązań mieszanych.

Sposób ułożenia przewodów instalacji elektrycznej w inteligentnym domu.

Dla obwodów oświetleniowych, do każdego punktu, który ma być niezależnie sterowany, należy doprowadzić przewód bezpośrednio z rozdzielni. Standardowo może być to przewód YDY 3 x 1,5 mm². Takie rozwiązanie umożliwi załączanie oświetlenia z dowolnego włącznika podpiętego do systemu i włączenie punktu świetlnego do sceny.

Do każdego gniazdka, które ma być niezależnie sterowane, należy doprowadzić przewód bezpośrednio z rozdzielni. Standardowo może być to przewód YDY 3 x 2,5 mm². Takie rozwiązanie umożliwi załączanie gniazdka, gdy chcemy korzystać z odbiornika. Już nie trzeba wkładać specjalnych zabezpieczeń mechanicznych w pokoju dzieci.

Do każdej rolety, która ma być niezależnie sterowana, należy doprowadzić przewód bezpośrednio z rozdzielni. Standardowo może być to przewód YDY 4 x 1,5 mm². Dzięki temu uzyskamy możliwość sterowania centralnego roletami.

Do każdego klasycznego włącznika, który ma być podłączony do inteligentnego domu, należy doprowadzić przewód bezpośrednio z rozdzielni. Standardowo może być to nawet skrętka. Jeżeli chcemy wykorzystać panele dotykowe, to przez wszystkie panele przechodzimy magistralą komunikacyjną. Standardowo może być to zwykła skrętka. Należy sprawdzić w wytycznych producenta, jakie ma wymagania dotyczące układania topologii magistrali.

Wiele producentów oferuje moduły dopuszkowe, które wymagają doprowadzenia magistrali komunikacyjnej. Wytyczne do takich modułów zostaną opracowane w innym wpisie. Na chwilę obecną zapraszamy do zapoznania się z notami katalogowymi.

Uruchomienie Inteligentnej Instalacji.

W przypadku tradycyjnej instalacji elektrycznej po wykonaniu wszystkich prac związanych z oprzewodowaniem obiektu, sprawdzeniem ciągłości połączeń, podłączeniem kompletnej, wyposażonej w zabezpieczenia rozdzielni, pomiarami i testami oraz montażem osprzętu elektroinstalacyjnego pozostaje instalacja i rozruch urządzeń – źródeł światła, napędów rolet (żaluzji), urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych.

Uruchomienie instalacji wykonanej w technologii Inteligentnego Domu składa się również z kilku etapów, gdzie czynności sprawdzająco-montażowe wyglądają podobnie jak przy instalacji tradycyjnej. Należy sprawdzić również ciągłość magistrali komunikacyjnej.

Następnym krokiem jest montaż wewnętrznych i zewnętrznych sensorów (przycisków, paneli dotykowych, czujek itd.) w przygotowanych wcześniej miejscach.

Najważniejszą czynnością jest zaprogramowanie wszystkich urządzeń magistralnych. Wcześniej jednak należy podłączyć do instalacji zasilającej źródła światła, napędy rolet, urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne. Programowanie urządzeń polega na wgraniu algorytmu pracy zawierającego powiązania pomiędzy sensorami a urządzeniami wykonawczymi. Powiązania te wraz ze strukturą instalacji obiektu tworzone są w programie inżynierskim. Użytkownik, podczas wgrywania przez integratora systemów ustawień do urządzeń, może na bieżąco sprawdzać zgodność działania instalacji ze swoimi wcześniej przyjętymi założeniami.

No Comments

Post A Comment

//skrypt webankieta