Jak wykonać przyłącze elektryczne?

Jak wykonać przyłącze elektryczne?

Co to jest przyłącze elektryczne?

Przyłącze elektryczne łączy sieć energetyczną niskiego napięcia z instalacją odbiorczą. W przyłączu znajduje się zabezpieczenie główne budynku oraz układ pomiarowy służący do rozliczeń z dostawcą energii elektrycznej.

Zabezpieczenie główne tzw. przedlicznikowe jest określone w „Warunkach Technicznych Przyłączenia” i jest uzależniona od mocy licznikowej.

Niezbędne formalności do uzyskania przyłącza elektrycznego.

W pierwszej kolejności należy wystąpić z wnioskiem do firmy zarządzającej siecią energetyczną. W wielkopolsce jest to ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479
Poznań. Od operatora powinniśmy otrzymać warunki techniczne przyłączenia do sieci energoelektrycznej.

Występując o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Dokument potwierdzający własność działki, np. Akt własności.
  • Plan zabudowy wraz ze szkicem sytuacyjnym.
  • Deklarowaną moc przyłączeniową. Jaka to wartość? Najlepiej zamówić projekt, z którego będzie wynikała konkretna wartość.
  • Inne dokumenty, które wymaga dany operator. Przed złożeniem wniosku najlepiej przedzwonić do operatora i dopytać czy będą potrzebne jeszcze inne dokumenty.

Czekasz na odpowiedź.

Operator systemu dystrybucyjnego ma 30 dni na odpowiedź. Zwrotnie otrzymujesz propozycję umowy świadczenia dostawy prądu. Jeśli akceptujesz warunki, podpisujesz umowę i czekasz na informację o postępie realizacji przyłącza.

W między czasie, wykonujesz instalację elektryczną. Poprawne wykonanie instalacji deklaruje elektryk z uprawnieniami. Takie oświadczenie jest konieczne, aby dystrybutor zamontował układ pomiarowy i włączył napięcie w przyłączu elektrycznym. Montaż układu pomiarowego oraz załączenie napięcia odbywa się w ustalonym terminie.

 

No Comments

Post A Comment

//skrypt webankieta